Aizsargcimdu marķējums

 

Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina aizsardzību pret mehānisku iedarbību un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 388 “Mehāniska iedarbība”, kur:
a) aizsardzība pret noberzumiem (5 klases),
b) aizsardzība pret iegriezumiem (6 klases),
c) aizsardzība pret saraušanu (5 klases),
d) aizsardzība pret caurduršanu (5 klases).

Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina aizsardzību pret karstumu un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 407 “Karstums un/vai liesmas”, kur:
a) atrašanās liesmās (4 klases),
b) aizsardzība pret tiešu karstumu (4 klases),
c) aizsardzība pret vispārēju karstumu (4 klases),
d) aizsardzība pret staru karstumu (4 klases),
e) aizsardzība pret sīkām kausēta metāla daļiņām (4 klases),
f) aizsardzība pret lielām kausēta metāla daļiņām (4 klases).
Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina aizsardzību pret ķīmisku iedarbību un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 374 “Ķīmiska iedarbība”.

Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina aizsardzību pret bakterioloģisku piesārņojumu un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 374 “Bakterioloģisks piesārņojums”.

Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina aizsardzību pret jonizētas radiācijas un/vai radioaktīva piesārņojuma un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 421 “Jonizēta radiācija un/vai radioaktīvs piesārņojums”. Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina aizsardzību pret jonizētas radiācijas un/vai radioaktīva piesārņojuma un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 421 “Jonizēta radiācija un/vai radioaktīvs piesārņojums”.

Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina aizsardzību pret vienkāršiem tiešiem dūrumiem un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 1082-1:1997 “Tieši iegriezumi”.
Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina aizsardzību pret elektriskās strāvas iedarbības un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 60903 “Elektrības izolācija”. Aizsargspēja atkarībā no klases (00 – 4 klase).
Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi neuzkrāj statisko elektrību un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 1149 “Statiska elektrība”.

Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina aizsardzību pret aukstumu un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 511 “Aukstuma iedarbība”, kur:
a) aizsardzība pret vispārēju aukstumu (4 klases),
b) aizsardzība pret tiešu aukstumu (4 klases),
c) ūdens iekļūšana – vienā līmenī neiekļūst mazākais 30 min. (2 klases).

Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina īslaicīgu aizsardzību pret ķīmikāliju iedarbību un/vai ir ūdens necaurlaidīgi un ir pārbaudīti saskaņā ar LVSEN 374-2:2003.