Elpošanas aizsardzības līdzekļu marķējums

Standarti: 
LVS EN 149+A1:2009 – standarts vienreizlietojamiem putekļu respiratoriem ar vai bez vārsta saskaņā ar kuru tie tiek marķēti ar FFP1, FFP2 vai FFP3 atkarībā no aizsardzības klases. 
LVS EN 143:2002 +AC /AC:2005 – Standarts putekļu filtriem P1, P2, P3, kas paredzēti lietošanai ar pusmaskām un pilnām sejas maskām. 
EN 405 – Standarts vienreizlietojamām pusmaskām, kas neatdalāmi sakoplektētas ar filtriem. 
LVS EN 136:1998 – standarts pilnajām sejas maskām. 
LVS EN 140:1998 – standarts pusmaksām. 
LVS EN 141:2002 – standarts gāzes un kombinētiem filtriem. 
LVS EN 371:1992 – standarts gāzes filtriem AX un kombinētiem filtriem pret organiskiem savienojumiem ar zemu vārīšanās temperatūru. 
LVS EN 372:1992 – standarts gāzes filtriem SX un kombinētiem filtriem pret īpašiem savienojumiem. 
LVS EN 12941:1998 /A1:2004 – standarts ar enerģiju darbināmām filtrēšanas ierīcēm, kuras pievienotas ķiverei vai kapucei. 

Aizsardzības klase Pielietojums Lietošana
FFP1/P1 
Filtrēšanas efektivitāte 78%
Aizsargā pret netoksiskiem putekļiem, dūmiem un aeiosoliem un ūdens un eļļas bāzes. 
Rūdas putekļiem, metāliem, ogļu putekļiem, sauso darvu, alumīnija oksīdu, boksītiem, celulozi, ķieģeļu putekļiem, sauso mēslojumu, polimēriem, kokvilnas, stiklavates, ģipša, kaļķakmens, cukurs, saharoze pelējuma sēnītes, putekšņiem; miglas, kas veidojas pie izsmidzināšanas un kondensācijas, ja neizdalās kaitīgi tvaiki. Neaizsargā pret kancerogēniem un radioaktīvām vielām, bioloģiskām vielām un fermentiem gaisā.
4 x AER [FFP respiratori un pusmaska ar filtriem P1] 
4 x AER [pilna sejas maska] 
AER = arodekspozīcijas robežvērtība.
FFP2/P2 
Filtrēšanas efektivitāte 92%
Aizsargā pret smalkiem kaitīgiem toksiskiem, kancerogēniem putekļiem, dūmiem un aerosoliem uz ūdens un eļļas bāzes. No metālu saturošas rūdas putekļiem, svina; minerāliem, cementa, azbesta, sodrējiem, ogles, miltiem, celulozes, kokvilnas, ziedputekšņi, miglas (izņemot miglu uz eļļas bāzes); metālu dūmiem, ieskaitot kobaltu, alumīnijs, svins, alva, hroms; oksīdi, cinks; koksnes putekļi, metināšanas dūmiem (kas nesatur smago metālu) Nepasargā pret radioaktīvām daļiņām, pret vīrusiem un fermentiem. 10 x AER [FFP respiratori un pusmaska ar filtriem P2] 
15 x AER [pilna sejas maska]
FFP3/P3 
Filtrēšanas efektivitāte 98%
Līdzīga aizsardzība kā pie FFP2, tikai ja vielas ir augstākā koncentrācijā. Aizsargā pret metālu saturošas rūdas putekļiem; ieskaitot mangānu, hroms, svins; kobalts, niķelis, granīts, kvarcs, azbests, stiklavate, ogle, milti, kokvilna; kofeīns, efedrīns, miglu (izņemot miglu uz eļļas bāzes); radioaktīvajiem atkritumiem; gumijas dūmiem, kadmiju, kancerogēniem aerosoliem, mikroorganismiem. 30 x AER [FFP respiratori un pusmaska] 
400 x AER [pilna sejas maska]

Papildus marķējumi: 
FF - marķējums respiratoriem (angļu val. – filtering facepiece); 
R - parāda ka filtru var atkārtoti lietot; 
NR – parāda, ka filtrs nav vairākkārtlietojams; 
D – veikts dolomīta tests, tas nozīmē, ka šiem filtriem ir zemāka (labāka) elpošanas pretestība ilgākā laika periodā.

 

Gāzes filtri tiek marķēti ar burtiem A, B, E, K un cipariem 1, 2 vai 3 atkarība no aizsardzības tipa un klases.

Tips Krāsa Pamatpielietojuma nozare Klase Augstākā pakļaujamā gāzes koncentrācija
A Brūna Organiskas gāzes un tvaiki vārīšanās punkts >65° C 1
2
3
1000 ml/m³ (0,1 Vol.-%)
5000 ml/m³ (0.5 Vol.-%)
10000 ml/m³ (1.0 Vol.-%)
B Pelēka Neorganiskas gāzes un tvaiki t.k. hlors, hidrogēnsulfīds (sērūdeņradis), hidrogencianīds (zilskābe), nav derīgs pret ogļmonoksīdu 1
2
3
1000 ml/m³ (0,1 Vol.-%)
5000 ml/m³ (0.5 Vol.-%)
10000 ml/m³ (1.0 Vol.-%)
E Dzeltena Sēra dioksīds, hidrogēnhlorīds (hlorūdeņradis) un citas skābas gāzes 1
2
3
1000 ml/m³ (0,1 Vol.-%)
5000 ml/m³ (0.5 Vol.-%)
10000 ml/m³ (1.0 Vol.-%)
K Zaļa Amonjaks un organiskais amonjaks - derivats 1
2
3
1000 ml/m³ (0,1 Vol.-%)
5000 ml/m³ (0.5 Vol.-%)
10000 ml/m³ (1.0 Vol.-%)
AX Brūna Zemas vārīšanās punkta organiski savienojumi (vārīšanas punkts <65° C)   - 1. grupa - zemas vārīšanas punkta organiskie savienojumi ar maksimālo piesārņojuma līmeni zem 10ml/m³
pie 100 ml/m³ maksimāli 40 min.
pie 500 ml/m³ maksimāli 20 min.
- 2. grupa - zemas vārīšanas punkta organiskie savienojumi ar maksimālo piesārņojuma līmeni virs 10ml/m³
pie 1000 ml/m³ maksimāli 60 min.
pie 5000 ml/m³ maksimāli 20 min.