Dzirdes aizsardzības līdzekļu marķējums

Izvēloties prettrokšņa aizsardzības līdzekli jāizmanto ražotāja piedāvātie pārbaudes rezultātu dati, piemēram:

Frekvence, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf 24,0 26,2 33,1 38,0 39.0 34.3 40,3 43,3
Sf 5,3 6,2 8,1 6,1 3,8 2.5 3,4 5,5
APVf 18,7 20,0 25,0 31,9 35,2 31,8 38,9 37,8
H- M- L- SNR
34 32 26 34

Mf: 22 dažādu pārbaudes metožu rezultātu vidējais lielums (dB).
Sf: testu rezultātu nozaru variācijas (dB).
APVf: summētie aizsardzības faktori.
H-, L-, M-: summētie aizsardzības faktori augstās (H), vidējās (M) un zemās (L) frekvencēs (dB).
SNR: vidējais aizsardzības faktors (dB).